2022

OKRESNÍ KOLO
hra na klarinet - Tobiáš Poláček - 1. místo s postupem
hra na lesní roh - Marek Januška - 1. místo s postupem

KRAJSKÉ KOLO
hra na klarinet - Tobiáš Poláček - 2. místo
hra na lesní roh - Marek Januška - 2. místo

2021

Výtvarný obor - Kupkovo Opočno - Hana Janušková 1. místo

2020

Hra na klavír Mariana Habermannová - okresní kolo - 1. místo s postupem, krajské kolo zrušeno

2019

OKRESNÍ KOLO
klarinetové trio - 1. místo

KRAJSKÉ KOLO
klarinetové trio - 1. místo

2016 

Celostátní soutěž ZUŠ ve hře na akordeon 

OKRESNÍ KOLO:

akordeon Hana Dudáková 1. místo

2015

Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ČR ve hře na dechové nástroje
Jakub Žižka 2. místo ve hře na klarinet v 1. kategorii
Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na dřevěné dechové nástroje
Petr Randlík (Saxofon) Absolutní vítěz ve hře na dechové nástroje
Petr Randlík (Saxofon) 1. místo s postupem (8. kategorie)
Jakub Žižka (Klarinet) 1. místo s postupem (1. kategorie) 

2014

Okresní kolo soutěže ZUŠ hra na klavír:
Nela Kočovská 3. místo (III. kategorie)
Vojtěch Novotný 2. místo (II. kategorie)
Mariana Habermannová 2. místo (I. kategorie)
Štěpán Sedlák 2. místo (I. kategorie)
Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na housle:  
Barbora Tušilová 1. místo (IV. kategorie)
Kristýna Čambalová 1. místo (IV. kategorie) 

2013

Ústřední kolo v komorní hře s převahou dechových nástrojů ZUŠ Liberec.
Petr Randlík 2. místo (kategorie IV.a)
Aneta Brunerová 2. místo (kategorie IV.a)
Lukáš Filsoch 2. místo (kategorie IV.a)
Josef Marek 2. místo (kategorie IV.a)
Krajské kolo celostátní soutěže ZUŠ -
Akordeon: Anna Schmidtová 2. místo (0. kategorie)
Vojtěch Péč 2. místo (0. kategorie)
Krajské kolo národní soutěže ZUŠ -
Saxofonový kvartet Petr Randlík 1. místo s postupem (kategorie IV.a)
Aneta Brunerová 1. místo s postupem (kategorie IV.a)
Lukáš Filsoch 1. místo s postupem (kategorie IV.a)
Josef Marek 1. místo s postupem (kategorie IV.a)
Okresní kolo -
hra na akordeon Anna Schmidtová 1. místo s postupen do krajského kola
Vojtěch Péč 1. místo s postupen do krajského kola
Aneta Zaňáková 1. místo
Okresní kolo dechových nástrojů (komorní hra) -
Saxofonový kvartet Petr Randlík 1. místo s postupem do krajského kola  
Aneta Brunerová 1. místo s postupem do krajského kola
Lukáš Filsoch ABSOLUTNÍ VÍTĚZ KRAJSKÉHO KOLA
Josef Marek ABSOLUTNÍ VÍTĚZ KRAJSKÉHO KOLA 

2012

Celostátní soutěž ZUŠ v komorním zpěvu a ve hře na dechové nástroje dřevěné.
OKRESNÍ KOLO:
komorní zpěv 1. místo,
klarinet - 1. místo
klarinet - 1. místo
saxofon - 1. místo
KRAJSKÉ KOLO:
saxofon - 1. místo
klarinet - 2. místo 

2011

Celostátní soutěž ZUŠ ve hře na klavír, akordeon a smyčcové nástroje.
OKRESNÍ KOLO:
Klavír - 2. místo
Housle - 3. místo
Akordeon neúčast - z důvodu nemoci
Mezinárodní soutěž ve hře na dechové nástroje PRO BOHEMIA OSTRAVA 2011:
Klarinet diplom 
2009
Celostátní soutěž ZUŠ ve hře na dechové nástroje.
OKRESNÍ KOLO KONANÉ V HUMPOLCI DNE 17. ÚNORA 2009:
Vojtěch Žižka - klarinet 1. místo - postup do krajského kola,
Lukáš Filsoch - klarinet 1. místo,
Gabriela Žižková - flétna 1. místo,
Denisa Valentová - flétna 2. místo, 
KRAJSKÉ KOLO KONANÉ VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU DNE 18. 3. 2009:
Vojtěch Žižka - klarinet 1. místo
Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za vynikající reprezentaci ZUŠ Žirovnice. 
Žáci přijatí na konzervatoře a výtvarné školy od 1. 9. 2009:
Gabriela Žižková - flétna, Konzervatoř Praha
Miloš Doležal - kontrabas, Konzervatoř Kroměříž
Jan Voharčík - výtvarný obor, Střední grafická škola Jihlava
Blahopřejeme k úspěšnému přijetí a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu

Kontakt

ZUŠ Žirovnice
Branka 1, 394 68 Žirovnice
49056972