V průběhu školního roku střídáme množství výtvarných činností, které přizpůsobujeme odpovídajícímu věku a zkušenostem žáků.             

Vyučující předměty

malba - výtvarná technika vyjadřující se linií i barevnou plochou. Vytváří v obraze dojem prostoru pomocí světla a stínu. Užívá techniky akvarelu, tempery, olejových barev.
kresba - výtvarná technika založená na lineárním vyjádření. Kresebné materiály jsou tužka, uhel, křída, hrudka, tuš.
grafika - umělecké řemeslné zpracování materiálu tak, aby se daly vyhotovit otisky, a dílo se dalo rozmnožovat (linorit, suchá jehla)
keramika - prostorové výrobky z hlíny které se zpravidla vypalují. Možnost použití různých barevných glazur.
prostorové práce - kombinace nejrůznějších postupů, technik a materiálů (sádra, papír, textil, drát, hlína apod.).  Žáci VO mají k dispozici vypalovací pec, hrnčířský kruh, lis na grafiku atd.  
Výtvarný obor celoročně prezentuje práce svých žáků ve své vlastní zámecké galerii.

Kontakt

ZUŠ Žirovnice
Branka 1, 394 68 Žirovnice
49056972