Spolek rodičů a přátel dětí při ZUŠ Žirovnice (SRPDŠ z.s.)

IČ : 06759599

č.ú. 153676239/0300  

STANOVY SPOLKU:

Stanovy SRPDŠ z.s. najdete Zde

ČLENOVÉ VÝBORU:

Vít Čekal - předseda

Hana Petrů - pokladník

Hana Vošoustová, Tomáš Zaňák, Monika Michálková, Barbora Kolářová, Eva Kurzová,       David Starka, Ludmila Zadražilová.

Rodiče mají možnost předávat své podněty, nápady a připomínky na adresu školy, nebo prostřednictvím emailu zus.zirovnice@seznam.cz 

Na školní rok 2022/2023 byl schválen finanční příspěvek SRPDŠ ve výši 400,- Kč na jednoho žáka. Výše příspěvku byla řádně odsouhlasena přítomnými rodiči na rodičovské schůzce 16. 11. 2022.

SPONZOŘI ZUŠ:

sponzori.jpg

 


Kontakt

ZUŠ Žirovnice
Branka 1, 394 68 Žirovnice
49056972