Hudební obor umožňuje žákům využít hudbu jako prostředek vzájemné komunikace i k osobnímu uměleckému sdělení. Děje se tak prostřednictvím soustavného vzdělávání, aktivní poučené interpretace, poznávání hudební kultury, osvojení si základních teoretických znalostí.

V současné době vyučujeme tyto předměty :

Přípravná hudební výchova,
Hra na klavír,
Hra na akordeon,
Hra na housle,
Hra na kontrabas,
Hra na zobcovou flétnu (soprán, alt, tenor, bas),
Hra na příčnou flétnu,
Hra na klarinet,
Hra na saxofon,
Hra na bicí nástroje,
Hra na lesní roh,
Souborová hra,
Dětský pěvecký sbor,
Dívčí pěvecký sbor Arietta

Kontakt

ZUŠ Žirovnice
Branka 1, 394 68 Žirovnice
49056972