Základní umělecké školy jsou pokračováním populárních Lidových škol umění (,,Lidušek,,) a ve školských systémech ostatních zemí v takto uceleném a propracovaném systému neexistují. ZUŠ jsou právem ceněny a obdivovány mnoha odborníky ze zahraničí, kteří se zabývají vzděláváním dětí.

CO NABÍZÍ NAŠE ZUŠ:

- Stabilní a vysokou efektivitu vzdělávání dětí a mládeže

- Pedagogický sbor složený z kvalifikovaných pedagogů

- Uměleckou profilaci v hudebním a výtvarném oboru

- Uplatnění žáků v souborech a sborech ZUŠ

- Přípravu žáků k dalšímu studiu na středních školách uměleckého zaměření

- Vlastní koncerty včetně výjezdů do zahraničí, výstavy a vernisáže

STRUČNÁ HISTORIE ZUŠ:

Městečko Žirovnice leží na samé hranici Vysočiny a Jižních Čech mezi městy Pelhřimov a Jindřichův Hradec. Hudební školství tu navazuje na práci místních učitelů a kapelníků, kteří si tak zároveň připravovali hráče do svých souborů. V pozdějších letech musely děti za hudebním vzděláním dojíždět do okolních měst. Teprve ve školním roce 1988 / 1989 vznikla v Žirovnici pobočka Lidové školy umění Kamenice nad Lipou a začala tak pravidelná výuka, prozatím však v provizorních prostorách. V září roku 1992 získala hudební škola nově zrekonstruované prostory zámku na prvním nádvoří, kde působí dodnes. Od 1. 8. 1994 se hudební škola stala samostatným právním subjektem, jehož zřizovatelem je Městský úřad v Žirovnici. Vznikla tak Základní umělecká škola Žirovnice. Vedle hudebního oboru byl založen i obor výtvarný. Naše ZUŠ není velká a nemá dlouholetou tradici. Má však k dispozici překrásné prostory k výuce i k produkcím a hlavně zájem dětí o výuku. Tato skutečnost je motivací pro další práci a tvůrčí činnost v hudebním a výtvarném světě.

POSLÁNÍ ŠKOLY

Posláním naší školy je rozvoj citové a estetické výchovy dětí a mládeže. Snažíme se získávat žáky pro spolupráci, rozvíjet a kultivovat různý stupeň jejich talentu a nadání. Nejlepší žáky chceme připravovat k dalšímu studiu na konzervatořích a jiných uměleckých školách. Život školy není uzavřený, ale významně se podílí na kulturním a společenském dění našeho města, které často reprezentuje doma i v zahraničí. Snahou učitelů ZUŠ je vzbudit u žáků trvalý zájem o rozvoj a chápání tvůrčí činnosti, která hraje v životě každého člověka důležitou roli.


Kontakt

ZUŠ Žirovnice
Branka 1, 394 68 Žirovnice
49056972